Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Thư viện điện tử
   

   Một số bài giảng điện tử (Video) hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp.

   Một số bài giảng điện tử (Video) của các học phần.

   Đề thi và đáp án các môn thi tốt nghiệp của các ngành theo từng năm.

  Tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp

   
  Thể loại tài liệu::   Chuyên ngành:
  Từ khóa:

   

  Một số Website có giáo trình điện tử tham khảo thêm

  Các đơn vị thành viên của Đại học Huế

  Trung tâm Học liệu:

  http://webopac.lrc-hueuni.edu.vn/

  Thư viện trực tuyến Trường Đại học Sư phạm:

  http://117.3.4.204:81/webopac/

  Trung tâm Thông tin Thư viện - Đại học Khoa học:

  http://lib.husc.edu.vn/

  Trung tâm thông tin Thư viện Đại học Kinh tế: http://lib.hce.edu.vn/
  Trường Đại học Y Dược: http://www.huemed-univ.edu.vn/
  Thư viện điện tử Khoa Luật:

  http://law.hueuni.edu.vn/index.php/vi/tintuc/index/thuvien/

  Thư viện số Khoa Du lịch:

  http://hat.tailieu.vn/

  Ngoài Đại học Huế

  Bộ Giáo dục và Đào tạo:

  http://ebook.edu.net.vn/

  Ebooks cộng đồng:

  http://www.ebook.edu.vn/