Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Hướng dẫn nhập học

  Trong quá trình đào tạo, Trung tâm ÐTTX - Ðại học Huế thường xuyên liên hệ và tạo điều kiện học tập tốt cho sinh viên. Các cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa của Trung tâm ÐTTX - Ðại học Huế tại các địa phương đã phối hợp rất tốt với Trung tâm trong công tác quản lý sinh viên, cấp phát tài liệu, động viên tạo điều kiện giúp đỡ người học (bố trí công tác, miễn giảm học phí), tổ chức tốt các đợt tập trung hướng dẫn học tập, giải đáp thắc mắc, thi các học phần và thi tốt nghiệp.

  Ban Giám đốc Ðại học Huế và các Ban chức năng của Ðại học Huế: Ban Ðào tạo, Ban Tổ chức nhân sự, Ban Công tác chính trị và Quản lý học viên đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia công tác đào tạo, quản lý hồ sơ, thi tốt nghiệp. Ðại học Huế ra các quyết định về Hội đồng thi và xét tốt nghiệp, Ban đề thi, Ban thư ký, Ban coi thi, Ban chấm thi. Vụ Giáo dục Thường xuyên của Bộ GD - ÐT đã nhận được công văn báo cáo thường kỳ của Trung tâm và chỉ đạo công tác đào tạo từng năm: giao chỉ tiêu đào tạo, quy định số ngành đào tạo và địa bàn đào tạo. Vụ đã cử các đoàn vào kiểm tra công tác quản lý đào tạo, thi tốt nghiệp và đánh giá tốt các hoạt động của Trung tâm.

  Hướng dẫn chung về cách học :

  Sau khi đã được công nhận trúng tuyển và nộp đủ học phí đào tạo (đợt 1), Trung tâm ĐTTX Đại học Huế sẽ gửi đến sinh viên Giấy báo trúng tuyển và Thẻ sinh viên. Sinh viên cần xem xét kỹ thông tin và thực hiện các điều chỉnh (nếu có) theo hướng dẫn ghi trong Giấy báo trúng tuyển.

  Sinh viên sẽ được nhận chương trình đào tạo toàn khoá, lịch trình hướng dẫn học tập theo từng học trình, học phần, các giáo trình, tài liệu và các văn bản hướng dẫn tự học.

  Sinh viên căn cứ vào chương trình, lịch trình hướng dẫn các môn học và tuỳ theo hoàn cảnh của mình để chủ động sắp xếp thời gian và kế hoạch học tập. Nếu muốn thay đổi lịch trình học tập thì báo lại cho Trung tâm biết kế hoạch học tập của cá nhân qua giáo vụ phụ trách.

  Trong quá trình tự học, tự nghiên cứu tài liệu, sinh viên cần thường xuyên liên hệ với Trung tâm qua các cán bộ giáo vụ phụ trách địa phương mà sinh viên theo học (bằng thư từ, điện thoại, Fax...) để được giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.
  Mỗi năm học Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế sẽ phối hợp với các Cơ sở tiếp nhận chương trình ĐTTXa, tổ chức những đợt tập trung ngắn hạn theo từng thời gian và địa điểm thích hợp (có thông báo trưóc) để hướng dẫn những học phần khó, giải đáp thắc mắc, ôn tập và thi kết thúc học phần.

  Các hình thức kiểm tra và đánh giá chất lượng:

  1. Kiểm tra thường xuyên: Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế đưa ra biện pháp dưới đây để tạo động lực, kích thích quá trình tự học thường xuyên của sinh viên (SV):

  - Vở tự học: tất cả các học phần bắt buộc SV đều phải có vở tự học ở nhà. Nội dung ghi trong các vở tự học được Trung tâm qui định trong cuốn Sổ tay sinh viên Đào tạo Từ xa. Khi có yêu cầu của Trung tâm, SV phải nộp vở tự học bất cứ học phần nào.

  - Bài kiểm tra điều kiện: sinh viên thực hiện bài kiểm tra điều kiện bằng 1 trong 2 hình thức là làm bài kiểm tra tại lớp học trong các đợt tập trung hoặc làm bài thu hoạch ở nhà tùy theo quy định của Trung tâm. Bài thu hoạch ở nhà có mục đích thúc đẩy, đánh giá việc tự học của SV. Các bài thu hoạch ở nhà được thực hiện theo quy định của Trung tâm theo các đề lấy từ ngân hàng đề thu hoạch ở nhà, SV phải chép tay và gửi về Trung tâm, bài thu hoạch được rọc phách và chấm. Nếu SV nào có điểm 5 bài kiểm tra tại lớp hoặc bài thu hoạch ở nhà gọi là đạt (đây là điều kiện để SV được công nhận kết quả thi kết thúc học phần đó).

  2. Thi kết thúc học phần: Sau từng đợt tự học, Trung tâm sẽ tổ chức những lần tập trung ngắn hạn tại Trung tâm hoặc tại các Cơ sở tiếp nhận chương trình ĐTTXa để tiến hành hệ thống hoá kiến thức, giải đáp thắc mắc và thi kết thúc học phần nhằm đánh giá một cách chính xác, khách quan và trung thực chất lượng tự học, tự làm bài ở nhà.

  3. Hướng dẫn về soạn vở tự học, làm bài thu hoạch ở nhà, bài thi kết thúc học phần:

  3.1. Một số quy định chung trong kiểm tra đánh giá:

  "Yêu cầu chung việc tổ chức kỳ thi, kiểm tra (sau đây gọi chung là thi) kết thúc học phần cho các khoá GDTXa cấp bằng ĐH, CĐ, THCN phải tiến hành công khai, đảm bảo khách quan, công bằng, chặt chẽ, chính xác, cần phải tách hai quá trình dạy- học từ xa và kiểm tra, đánh giá độc lập với nhau, phải sử dụng cùng một ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan hoặc bộ đề thi chung cho các loại hình đào tạo của trường, phải sử dụng rộng rãi các thiết bị vi tính trong việc chuẩn bị và tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần". (TQC - Điều 24).

  3.2. Hướng dẫn làm vở tự học:

  3.2.1. Sinh viên sau khi làm xong thủ tục đăng ký nhập học và được Giám đốc Trung tâm ĐTTX-ĐH Huế xét đồng ý, Trung tâm sẽ gửi cho sinh viên cuốn Sổ tay sinh viên + cuốn Chương trình học tập trong đó có: Lịch trình học tập của ngành học + bộ Giáo trình của đợt tập trung lần 1,...

  3.2.2. Dựa vào chương trình & lịch trình học tập của ngành học, sinh viên có kế hoạch học tập các học phần trong thời gian học ở Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế.

  3.2.3. Mỗi học phần (kèm theo giáo trình mà Trung tâm đã phát), SV phải có vở tự học (chọn vở có kích thước: 15 x 20 cm).

  Mỗi cuốn vở tự học, sinh viên cần phải:

  Ghi Họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, ngành học, hệ đào tạo (2,5;3; 3,5; 5 năm), địa chỉ liên lạc và tên học phần tự học.

  Tóm tắt nội dung chính của mỗi chương và làm bài tập hay trả lời các câu hỏi ôn tập của chương (đã in trong giáo trình) sau khi nghiên cứu xong một chương hoặc một phần của giáo trình.

  3.2.4. Khi có yêu cầu nộp vở tự học, sinh viên gửi bảo đảm về Trung tâm (đúng thời gian cán bộ Giáo vụ quy định) theo địa chỉ: Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế, 05 - Hà Nội - TP.Huế.

  3.3. Hướng dẫn làm bài thu hoạch ở nhà:

  - Bài thu hoạch ở nhà phải được làm trên giấy kẻ ngang, cỡ 24x17cm. Trên đầu mỗi bài ghi rõ: Tên học phần, bài làm theo đề số mấy? sau đó là phần bài làm. Tuyệt đối không ghi họ, tên hoặc một ký hiệu gì khác trên bài thu hoạch.

  - Nội dung bài thu hoạch ở nhà phải được trình bày rõ ràng, sạch sẽ, viết cùng một màu mực, không tẩy xoá, không đánh máy hoặc chế bản vi tính. Trường hợp muốn bỏ một dòng thì dùng thước gạch ngang, muốn bỏ một đoạn thì dùng thước gạch chéo.

  - Khi làm xong bài, dùng kim găm hoặc dập gim hoặc dán góc đính tờ phách và đề bài thu hoạch vào bài làm rồi gửi về Trung tâm bằng thư bảo đảm theo đúng thời gian quy định. Mỗi bài bài thu hoạch nên giữ lại bản lưu (Photocopy) để đề phòng trường hợp thất lạc. Nếu vì lý do khách quan hoặc chủ quan bài thu hoạch ở nhà bị thất lạc thì viết lại bài thu hoạch từ bản lưu để nộp. Không nộp bản Photocopy.

  - Sinh viên phải làm đề theo đúng đề bài thu hoạch mang số của Trung tâm gửi đến, không được tự ý làm theo đề mang số khác. Nếu bài thu hoạch không đúng với số đề lưu lại ở Trung tâm sẽ là bài thu hoạch không hợp lệ.

  - Trường hợp nếu đề bài thu hoạch có chỗ nào chưa rõ hoặc chưa hiểu, sinh viên có thể liên lạc qua thư từ hoặc điện thoại với Trung tâm để được giải đáp kịp thời. Sinh viên cần tự giác phát huy nội lực bản thân để làm bài thu hoạch có kết quả tốt.

  3.4. Thi kết thúc học phần:

  Để đánh giá chất lượng đào tạo một cách chính xác, Trung tâm tổ chức thi tập trung kết thúc các học phần sau từng đợt tự học. Theo lịch trình đào tạo và điều kiện cụ thể, Trung tâm sẽ tổ chức những lần tập trung dài hạn hoặc ngắn hạn tại Trung tâm hoặc các Cơ sở tiếp nhận chương trình ĐTTXa để tiến hành hướng dẫn học tập, hệ thống hoá kiến thức, giải đáp thắc mắc. Sinh viên vắng 20% thời gian học tập trung trở lên sẽ không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần đó.

  Các kỳ thi học phần Trung tâm áp dụng theo theo quy chế thi tuyển sinh đại học chính quy hàng năm do Bộ GD và ĐT ban hành.

  3.5. Cách thức tính điểm và xếp loại:

  1. Điểm bài kiểm tra tại lớp hoặc bài thu hoạch ở nhà hoặc chỉ là điểm điều kiện, nếu đạt thì điểm thì được thi kết thúc học phần mới được công nhận. Điểm tích luỹ học phần là điểm thi kết thúc học phần.

  2. Điểm đạt là điểm 5. Điểm bài thu hoạch ở nhà hoặc điểm thi kết thúc học phần nếu không đạt sinh viên được phép thi lại (hay làm bài thu hoạch ở nhà lại). Không hạn chế số lần thi, làm bài thu hoạch lại đối với mỗi sinh viên. Vở tự học của sinh viên nếu không đạt thì sinh viên phải tự học lại giáo trình đó và làm vở tự học khác để nộp cho cán bộ Giáo vụ phụ trách.

  3. Điểm thi được tính theo thang điểm 10, chỉ lấy số nguyên. Điểm trung bình cộng các học phần của năm học, hay của cả khoá học của mỗi sinh viên được tính theo công thức sau (lấy đến 2 chữ số thập phân):

  Trong đó: A là điểm trung bình cộng các học phần
  ai là điểm thi kết thúc học phần thứ i
  (Nếu sinh viên có thi lại thì được tính điểm cao nhất trong các lần thi)
  ni là số tín chỉ của học phần thứ i
  N là tổng số học phần.

  4. Xếp loại kết quả học tập: Điểm trung bình cộng của năm học hay của cả khoá học của mỗi học viên xếp loại như sau:

  1. Loại đạt gồm: - Từ 8 đến 10 điểm: Giỏi
  - Từ 7 đến cận 8: Khá
  - Từ 6 đến cận 7: Trung bình khá
  - Từ 5 đến cận 6: Trung bình
  2. Loại không đạt: - Từ 4 đến cận 5: Yếu
  - Dưới 4 : Kém

  5. Thi tốt nghiệp

  - Hình thức thi tốt nghiệp: thi viết 02 môn chuyên môn, thời gian thi mỗi môn không quá 180 phút. Các môn thi tốt nghiệp được Hội đồng thi và xét tốt nghiệp Đại học Huế quy định.

  - Những sinh viên thi tốt nghiệp không đạt sẽ được thi lại vào kỳ thi tiếp theo (tổ chức sớm nhất sau 6 tháng so với kỳ thi trước), chỉ phải thi lại môn không đạt yêu cầu, môn đã đạt yêu cầu được bảo lưu. Sau 02 lần thi lại không đạt sinh viên sẽ phải thi lại cả 2 môn theo quy định. Không hạn chế số lần thi lại đối với mỗi sinh viên.

  - Sinh viên bị kỷ luật đình chỉ thi trong kỳ thi tốt nghiệp sẽ bị hủy bỏ kết quả của cả kỳ thi.

  Ngày đăng: 17/06/2012
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in