Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Thời gian đào tạo

  Thời gian đào tạo
  Căn cứ Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế đào tạo từ xa trình độ đại học;
  Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
  Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-ĐHH ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.
  Thời gian đào tạo các ngành tại Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế cụ thể như sau:
     Ngành Luật học
  -         Thời gian đào tạo từ 2,0 năm đến 2,5 năm: Dành cho những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng có chuyên môn phù hợp hoặc bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác.
  -         Thời gian đào tạo từ 2,5 năm đến 3,0 năm: Dành cho những người có bằng tốt nghiệp trung cấp có chuyên môn phù hợp; đối với người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có chuyên môn không phù hợp (bằng trung cấp Lý luận chính trị không được tính, tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề phải tốt nghiệp trung học phổ thông) thì cần bổ túc kiến thức 05 học phần ngành Luật (10 tín chỉ).
  -         Thời gian đào tạo từ 4,0 năm đến 4,5 năm: dành cho những người có bằng tốt nghiệp nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
  Các ngành khác
  -         Thời gian đào tạo từ 2,0 năm đến 2,5 năm: Dành cho những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng có chuyên môn phù hợp hoặc bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác.
  -         Thời gian đào tạo từ 2,5 năm đến 3,0 năm: Dành cho những người có bằng tốt nghiệp trung cấp có chuyên môn phù hợp
  -         Thời gian đào tạo từ 4,0 năm đến 4,5 năm: Dành cho những người có bằng tốt nghiệp nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
  Lưu ý khi sử dụng văn bằng để xét tuyển
  - Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế, chỉ chấp nhận các văn bằng thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân; các văn bằng do các trường nước ngoài cấp, Viên yêu cầu sinh viên phải dịch ra tiếng Việt, có xác nhận của Cục đào tạo ngoài nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   

     - Nếu người học đã có nhiều văn bằng thì Viện sẽ căn cứ vào văn bằng cao nhất phù hợp với ngành đăng ký học để xét tuyển.
  Ngày đăng: 01/04/2021
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in