Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Đề cương ôn tập

  Ngành

  Môn thứ nhất

  Môn thứ hai

  Sư phạm Toán học

  Phương pháp dạy học Toán và Cơ sở giải tích

   Đại số (các cấu trúc đại số cơ bản)

  Sư phạm Vật lý

  Phương pháp giảng dạy Vật lý và Cơ học  lượng tử

  Cơ sở Vật lý chất rắn và Vô tuyến đại cương

  Sư phạm Hóa học

  Hóa lý

  Hữu cơ và Phương pháp giảng dạy Hóa học

  Sư phạm Sinh học

  Phương pháp dạy học sinh học & Giải phẫu so sánh động vật

  Quang hợp và hô hấp thực vật

  Sư phạm Lịch sử

  Phương pháp dạy học Lịch sử và Lịch sử Thế giới

  Lịch sử Việt Nam

  Sư phạm Ngữ văn

  Phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt

  Văn học Việt Nam

  Sư phạm Địa lý

  Phương pháp dạy học Địa lý

  Địa lý Việt Nam

  Sư phạm Tiếng Anh

  Theoretical Units

  Practical Units

  Sư phạm Giáo dục Chính trị

  Phương pháp dạy học Giáo dục Công dân và Triết học

  Chủ nghĩa xã hội khoa học và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Sư phạm Giáo dục Tiểu học

  Tiếng Việt và Phương pháp dạy học Tiếng Việt

  Toán và Phương pháp dạy học Toán

  Sư phạm Mẫu giáo, Giáo dục Mầm non

  Phương pháp dạy học ở trường Mầm non

  Tâm lý học và Giáo dục học trẻ em

  Luật 

  Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

  Luật hành chính - Luật hình sự (phần 1)

  Quản trị Kinh doanh

  Nghiệp vụ 2 (Nghiên cứu MaketingQuản trị Maketing)

  Nghiệp vụ 1 (Quản trị Tài chính, Lập và quản lý dự án đầu tư)

  Kế toán

  Kế toán tài chính

  Kiểm toán và Kế toán quản trị

         Nếu không đọc được thông tin thời khóa biểu đề nghị tải thêm phần mềm sau về giải nén và cài đặt thêm vào máy tính.

          http://www.huecdt.edu.vn/ThongbaoWord/AdbeRdr811_en_US.zip

   

  Ngày đăng: 18/08/2014
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in