Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Các văn bản liên quan

    CÁC VĂN BẢN NHÀ NƯỚC
   
  1

  Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015

  2

  Quyết định số 27/2000/QĐ-BGD & ĐT ngày ngày 20/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường mầm non.

  3

  Quy chế về tổ chức thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức Giáo dục Từ xa (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 08 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  4

  Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD & ĐT ngày ngày 24/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt đề án "quy hoạch phát triển xã hội giáo dục giao đoạn 2005-2010".

  5

  Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lãnh vực giáo dục.

   
    CÁC VĂN BẢN TRUNG TÂM
   

  1

  Hướng dẫn việc kiểm tra điều kiện

  2

  Quy định môn thi tốt nghiệp

  3

  Tuyển ngành mới

  4

  Thông báo tuyển sinh

  5

  Hồ sơ đăng ký nhập học

  6

  Quy định trả lại học phí

  7

  Học phí cuối khóa

  8

  Mẫu bài thu hoạch và sáng kiến kinh nghiệm ngành Sư phạm Mầm non

  9

  Mẫu Tự đánh giá thành tích công tác (dành cho sinh viên chuẩn bị thi tốt nghiệp - hệ đào tạo từ xa)

  10

  Mẫu Phiếu thông tin cá nhân (dành cho sinh viên tốt nghiệp)

            HƯỚNG DẪN LÀM TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA

   1  Ngành Sư phạm Toán
   2  Ngành Sư phạm Vật lý
   3  Ngành Sư phạm Hóa học
   4  Ngành Sư phạm Sinh học
   5  Ngành Sư phạm Địa
   6  Ngành Sư phạm Ngữ Văn
   7  Ngành Sư phạm Lịch Sử
   8  Ngành Giáo dục Chính trị
   9  Ngành Giáo dục Tiểu học
   10  Ngành Giáo dục Mầm non hệ 3 năm
   11  Ngành Giáo dục Mầm non hệ 5 năm
   12  Ngành Luật học
   13  Hướng dẫn thực hiện học phần thực tập tốt nghiệp ngành Luật học
   14  Ngành Quản trị Kinh doanh
   15  Ngành Kế toán

   

   

  Ngày đăng: 20/10/2014
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in