Ngày 13/5/2022, Lãnh đạo Đại học Huế đã có buổi làm việc với Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin (ĐTM&CNTT)- Đại học Huế về công tác bàn giao hệ thống IDC cho Viện quản lý và sử dụng.

     PGS. TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, chủ trì. Cùng tham dự có TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban Kế hoạch Tài chính và Cơ sở vật chất (KHTC&CSVC )- Đại học Huế. Về phía Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Viện trưởng; TS. Nguyễn Tương Tri, ThS. Nguyễn Văn Tuấn, Phó Viện trưởng và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng cùng tham dự.

PGS. TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế chủ trì buổi làm việc.

     Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đại học Huế và Viện ĐTM&CNTT đã có những ý kiến phát biểu nhấn mạnh vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, cũng như phục vụ đào tạo cho sinh viên Đại học Huế. Viện ĐTM&CNTT là nơi có cơ sở vật chất tốt và đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn đảm bảo việc quản trị, điều hành hệ thống IDC và phát triển các phần mềm ứng dụng.

Toàn cảnh buổi làm việc

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, Giám đốc Đại học Huế giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với Ban KHTC&CSVC - Đại học Huế thực hiện việc bàn giao IDC cho Viện ĐTM&CNTT để quản trị, vận hành hệ thống IDC Đại học Huế. Thời gian bàn giao từ 17/5 đến 20/5/2022. Hệ thống IDC được bàn giao gồm cơ sở hạ tầng, đường truyền, máy chủ và các ứng dụng theo domain của Đại học Huế. Lãnh đạo Đại học Huế yêu cầu Viện ĐTM&CNTT chủ động bố trí nhân sự, chịu trách nhiệm quản trị, vận hành hệ thống IDC và phát triển các phần mềm ứng dụng dùng chung trong Đại học Huế, đảm bảo an toàn mạng và cơ sở dữ liệu. Viện cũng được giao làm đầu mối phối hợp với các đơn vị quản trị các ứng dụng, phần mềm quản lý theo chức năng, chịu trách nhiệm phân quyền điều hành trên hệ thống các ứng dụng đó; chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Khoa Kỹ thuật Công nghệ- Đại học Huế và các đơn vị liên quan phân phối tài nguyên phần cứng, phân quyền quản trị các ứng dụng trên IDC - Đại học Huế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cũng như phục vụ đào tạo sinh viên Đại học Huế./.

(Như Hoa, Khánh Duy)