Ngày 6.5.2022, Đảng ủy Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin – Đại học Huế tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Chương trình hành động của Đảng ủy Đại học Huế về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động. PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế trực tiếp quán triệt tại Hội nghị.

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng

 Đại học Huế quán triệt tại Hội nghị

     PGS.TS. Huỳnh Văn Chương đã quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, trong đó nêu rõ những vấn đề chính, những điểm mới, khẳng định các thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đổi mới đất nước; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong đó có “Nghị quyết xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước” và gắn liền với vai trò của Đại học Huế.

     Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe Nghị quyết VI của Đảng ủy Đại học Huế và Chương trình hành động. Toàn thể viên chức, cán bộ của Viện cũng cần thể hiện vai trò, đóng góp của mình trong quá trình xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế cũng như Đại học Huế.

     Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế đánh giá cao vai trò của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin trong việc tổ chức tuyển sinh, đào tạo trong thời gian qua; tuy nhiên còn những khó khăn, thách thức trong thời gian đến đòi hỏi Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện phải đề cao tinh thần sáng tạo, tìm tòi hơn nữa để từng bước khẳng định vị thế của mình.

     Cũng trong Hội nghị này, Công đoàn cơ sở Viện kết hợp tổ chức trao Bằng Lao động sáng tạo năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng đã có những đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

PGS.TS. Nguyễn Duân, UV BCH Công đoàn giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế trao Bằng Lao động sáng tạo

  cho PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn.

Theo Như Hoa