Đề nghị toàn thể Viên chức và người lao động của Viện phải gương mẫu thể hiện ý thức trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo đúng, đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu cơ cấu theo quy định, chấp hành đúng nội quy, thể lệ bầu cử và hướng dẫn của các thành viên Tổ bầu cử tại nơi bỏ phiếu.

     Tiểu sử tóm tắt của các ứng viên của Đại học Huế ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND Tỉnh Thừa Thiên Huế và HĐND Thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Viện ĐTM&CNTT

Ngày 19/5/2021.