Việc phun hóa chất khử khuẩn này sẽ góp phần ngăn chặn mầm bệnh Covid-19 có thể lây lan trong cộng đồng; đồng thời qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể viên chức, người lao động của Viện trong phòng, chống dịch bệnh.

Nhân viên Công ty Thiết bị Y tế Nam Sông Hương, Thừa Thiên Huế phun tiêu độc, khử trùng tại cơ sở 1, số 5 –Hà Nội 

Phun tiêu độc, khử trùng tại cơ sở 2, số 20 – Lê Lợi 

       Ngoài ra, thực hiện tinh thần Công văn số 666/ĐHH-VP ngày 9.5.2021 của Giám đốc Đại học Huế, Viện tiến hành phân công lãnh đạo và bố trí viên chức, người lao động trực để giải quyết những công việc cần thiết của đơn vị; những viên chức, người lao động còn lại làm việc online tại nhà và hàng tuần báo cáo kết quả cho lãnh đạo Viện.

     Viện đã quán triệt viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc quy định, biện pháp phòng chống dịch như tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc 5K, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế trên hệ thống Huế-S, triển khai áp dụng QR code theo tiêu chuẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thể hiện sự nỗ lực của Viện trong việc không ngừng cải tiến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn thể viên chức, người lao động khi đến làm việc, liên hệ công tác tại Viện.

 Nguồn : P.T.N.H
Ngày đăng: 12/05/2021