Thông báo về việc tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa tại tỉnh Đắk Lắk
Thông báo về việc tuyển sinh đại học theo hình thức Đào tạo từ xa tại Huế
Đại học Huế làm việc với Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin về  công tác bàn giao hệ thống IDC
Quyết Định về việc Quy định trả lại và bảo lưu học phí
Quyết Định về việc Quy định mức thu học phí năm 2022
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin – Đại học Huế: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy Đại học Huế về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thông báo học online ngành Luật tháng 5 năm 2022
Thông báo học Online ngành Ngôn ngữ Anh (tháng 5 năm 2022) Phần 3

Tỉnh: - Khánh Hòa; - TP HCM; - BRVT; - Bình Phước; - Bình Thuận; - Phú Yên; - Nghệ An; - Tây Ninh; - CĐKTCNN QB; - TP HCM; - Bình Dương; - Đăk Lăk; - Lâm Đồng; - Đồng Nai; - Hà Nội.

Thông báo học Online ngành Ngôn ngữ Anh (tháng 5 năm 2022) Phần 2

Tỉnh: - Huế3; - Hà Tĩnh2; - CĐ BMSG3; - TP HCM2; - BRVT1; - TP HCM3; - Huế 2A; - Ninh Thuận;  YD Vạn Hạnh; - Ninh Thuận; - Khánh Hòa.

Thông báo học Online ngành Ngôn ngữ Anh (Tháng 5 năm 2022)

Tỉnh: Ninh Thuận; Đồng Nai; Huế; CĐ BMSG 4; YD Vạn Hạnh; Bình Dương; Quảng Bình; Bình Thuận; Nghệ An; Đăk Nông; Hà Tĩnh.