Thông Báo Học Online Ngành Luật tại Hà Tĩnh
Thông Báo Học Online Ngành Ngôn Ngữ Anh Tại Nghệ An, Đăk-Nông, Hà Tĩnh
Thông Báo Học Online Ngành Ngôn Ngữ Anh Tại Quảng Bình, Bình Dương, Bình Thuận
Thông Báo Học Online Ngành Ngôn Ngữ Anh Tại Ninh Thuận, Đồng Nai
Thông báo học Online ngành Ngôn ngữ Anh tại Khánh Hòa
Thông báo học Online ngành Ngôn ngữ Anh tại Huế
Thông báo học Online ngành Ngôn ngữ Anh tại CĐBMSG, TP.HCM Kiên Giang, BRVT
Thông báo học Online ngành Luật
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN MỘT XU THẾ TẤT YẾU CỦA THỜI ĐẠI

      Với sự phát triển của xã hội, đào tạo trực tuyến trong giáo dục ra đời như một tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0. Dạy học theo phương thức truyền thống, tương tác trực tiếp giữa giáo viên và sinh viên, học sinh, đang diễn ra song hành với mô hình đào tào trực tuyến để thích ứng với thời đại mới, hoàn cảnh mới.

Quyết Định Ban hành quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập...

Quyết Định Ban hành quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức đã tích luỹ của người học được miễn trừ khi thực hiện chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học.